WINTER SNOW OSAKA TOKYO

WINTER SNOW OSAKA TOKYO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ22

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

12

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 6วัน4คืน

ที่พัก นาโกย่า 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่าง Yakiniku และ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!!

 

ตะลุยหิมะที่ลานสกีฟูจิเท็น เช็คอินแลนด์มาร์ค!! ปราสาทโอซาก้า วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ปราสาทมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ
สวนโออิชิปาร์ค ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจูกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ และ ร้านปลอดภาษี Shikido Kawaguchiko

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
โรงแรม
Hotel Resol Nagoya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านมีดซันชู – การชมการแสดงดาบอิไอกิริ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ
โรงแรม
Premier Hotel – CABIN - Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
โรงแรม
Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนโออิชิปาร์ค – ลานสกีฟูจิเท็น - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
โรงแรม
Shinjuku Washington Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 11 ธ.ค. 65

39,888.-

39,888.-

13 - 18 ธ.ค. 65

39,888.-

39,888.-

10 - 15 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

17 - 22 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

24 - 29 ม.ค. 66

39,888.-

39,888.-

31 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

39,888.-

39,888.-

7 - 12 ก.พ. 66

41,888.-

41,888.-

14 - 19 ก.พ. 66

39,888.-

39,888.-

21 - 26 ก.พ. 66

39,888.-

39,888.-

28 ก.พ. - 5 มี.ค. 66

39,888.-

39,888.-

14 - 19 มี.ค. 66

39,888.-

39,888.-

21 - 26 มี.ค. 66

39,888.-

39,888.-

รูปภาพ