SUPER WOW! OSAKA TOKYO

SUPER WOW! OSAKA TOKYO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ32

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นารา โตเกียว ฟูจิ 6วัน4คืน
ที่พัก โอซาก้า 1 คืน นาโกย่า 1 คืน ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 1 คืน
เต็มอิ่มอาหาร บุฟเฟ่ต์ชาบู +
ปิ้งย่าง Yakiniku และ พิเศษ!!! เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!!

 

ไหว้พระวัดโทไดจิ ป้อนเซมเบน้องกวางที่เมืองนารา เช็คอินปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค ป่าไผ่อาราชิยาม่า ขอพร วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดอาซากุสะ

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิมิที่ชิมะสกายวอร์ค สนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเทน ช้อปปิ้งชินจูกุ และ Gotemba premium outlet

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ –นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
โรงแรม
Hotel in Shinsaibashi / Namba / Dotonburi 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โอซาก้า - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสุเดระ – ย่านซากาเอะ
โรงแรม
Hotel in Nagoya 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะโกะ - มิชิมะสกายวอร์ค - Gotemba Premium Outlets
โรงแรม
Fuji Onsen Area3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ฟูจิ สถานีที่ 5 - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
โรงแรม
Hotel in Narita area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 6 ธ.ค. 65

34,888.-

34,888.-

2 - 7 ก.พ. 66

36,888.-

36,888.-

9 - 14 มี.ค. 66

36,888.-

36,888.-

รูปภาพ