LIGHT UP!! HOKKAIDO

LIGHT UP!! HOKKAIDO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ34

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

11

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ฟูราโน่ อาซาฮิคาวะ

ที่พัก ซัปโปโร 2 คืน อาซาฮิคาวะ 1 คืน โอตารุ 1 คืน พิเศษ!! ปิ้งย่าง Yakiniku + ขาปูยอดฮิต 3 ชนิด

ฟูราโน่ ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส และ ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า

อาซาฮิยาม่า สนุกฟิน ที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โอตารุ คลองโอตารุ ร้านเครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด พิพิธภัณฑ์เบียร์ โรงงานช็อกโกแลต สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกา ที่ทำการรัฐบาลเก่า

Optional Tour! เที่ยวลานสกี+สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโต
โรงแรม
Hotel Raffinato Sapporo / Rembrandt Style Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ย่านทานุกิโคจิ
โรงแรม
Hotel Raffinato Sapporo / Rembrandt Style Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - นิงเกิ้ลเทอเรส - ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane – อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ
โรงแรม
Smile Hotel Asahikawa / Route-Inn Asahikawa Ekimae Ichijo Dori 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลานสกี OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิล – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงแรม
Hotel Torifito Otaru Canal / Grids Premium Hotel Otaru / Authent Hotel Otaru 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 14 ม.ค. 66

44,888.-

44,888.-

30 ม.ค. - 4 ก.พ. 66

45,888.-

45,888.-

1 - 6 ก.พ. 66

51,888.-

51,888.-

22 - 27 ก.พ. 66

45,888.-

45,888.-

27 - 4 ก.พ. 66

42,888.-

42,888.-

1 - 6 มี.ค. 66

42,888.-

42,888.-

6 - 11 มี.ค. 66

42,888.-

42,888.-

8 - 13 มี.ค. 66

41,888.-

41,888.-

13 - 18 มี.ค. 66

42,888.-

42,888.-

15 - 20 มี.ค. 66

42,888.-

42,888.-

20 - 25 มี.ค. 66

43,888.-

43,888.-

รูปภาพ