COUNTDOWN IN HOKKAIDO

COUNTDOWN IN HOKKAIDO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ35

Pic

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ม.ค. 66

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตารุ อาซาฮิคาวะ ฟูราโน่ 9 วัน 7 คืน

ที่พัก โทยะออนเซ็น 1 คืน • ฮาโกดาเตะ 1 คืน • อาซาฮิคาวะ 1 คืน • ซัปโปโร 4 คืน

พิเศษ ปิ้งย่าง Yakiniku และ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!!

 

Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane Blue Pond

ตะลุยหิมะที่ลานสกีสวนชิคิไซ โนะ โอคะ เดินเล่นชมความสวยงาม เทศกาลไฟประดับซัปโปโร

เมืองฮาโกดาเตะ  โกดังอิฐแดงคาเนโมริ  เนินชมวิวฮาจิมันซากะ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ

หุบเขานรกจิโงคุดานิ หอคอยโงเรียวคาคุ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร

ทำเนียบรัฐบาล โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - จุดชมวิว Silo Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ
โรงแรม
Toya Hanabi Onsen ระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - หอคอยโกเรียวกาคุ-โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ – เนินชมวิวฮาจิมันซากะ – ท่าเรือและโกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
โรงแรม
Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ย่านทานุกิโคจิ
โรงแรม
Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา Sapporo Clock – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี – ตลาดปลาโจไกอิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด-มิตซุยเอาท์เล็ท
โรงแรม
Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลานสกี สวนชิคิไซ โนะ โอคะ Optional tour! การขับสโนว์โมบิล Snow Mobile - นิงเกิ้ลเทอเรส – Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ
โรงแรม
Smile Hotel Asahikawa / Route-Inn Asahikawa Ekimae Ichijo Dori 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า - ห้าง Chitose Outlet Mall Rera - เทศกาลไฟประดับ Sapporo White Illumination
โรงแรม
Quintessa Hotell Sapporo Susukino 3* หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
28 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66

57,888.-

57,888.-

รูปภาพ