SNOW WALL GOLDEN ROUTE

SNOW WALL GOLDEN ROUTE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ42

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

18

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น.. โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ฟูจิ ซิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

 

ที่พัก นาโกย่า 1 คืน • โทยามะ 1 คืน • ยามานาชิ/ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • นาริตะ 1 คืน •
พิเศษ
บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างYakiniku
ชาบู และ ขาปู

 

ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเทือกเขาเจแปนแอลป์ เยือนปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)   

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. + Carry on 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า
โรงแรม
Chisun in Nagoya 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นาโกย่า - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โทยามะ
โรงแรม
Oark Canal park Hotel Toyama 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เริ่มต้น ทาเตยามะ สิ้นสุดที่ โองิซาวะ – ที่พักออนเซ็น
โรงแรม
Yukari No Mori Yamanakako 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ชมภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – วัดอาซากุสะ - โตเกียว – ย่านชินจุกุ - นาริตะ
โรงแรม
Hotel Nikko Narita 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09..15-15.10
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 14 พ.ค. 66

42,888.-

42,888.-

10 - 15 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

11 - 16 พ.ค. 66

42,888.-

42,888.-

16 - 21 พ.ค. 66

42,888.-

42,888.-

18 - 23 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

19 - 24 พ.ค. 66

39,888.-

39,888.-

23 - 28 พ.ค. 66

44,888.-

44,888.-

24 - 29 พ.ค. 66

39,888.-

39,888.-

25 - 30 พ.ค. 66

39,888.-

39,888.-

1 - 6 มิ.ย. 66

43,888.-

43,888.-

3 - 8 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

7 - 12 มิ.ย. 66

39,888.-

39,888.-

9 - 14 มิ.ย. 66

39,888.-

39,888.-

13 - 18 มิ.ย. 66

42,888.-

42,888.-

15 - 20 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

16 - 21 มิ.ย. 66

39,888.-

39,888.-

23 - 28 มิ.ย. 66

39,888.-

39,888.-

27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66

39,888.-

39,888.-

รูปภาพ