First love TOKYO FUJI

First love TOKYO FUJI

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ59

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

17

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน  พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!!!

 

สัมผัสความเป็นความญี่ปุ่น.. ชมวิวฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท ห้างไดเวอร์ซิตี้ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน

 

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.50-08.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
โรงแรม
International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
โรงแรม
International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 - 30 พ.ค. 66

29,888.-

29,888.-

30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66

30,888.-

30,888.-

1 - 5 มิ.ย. 66

31,888.-

31,888.-

2 - 6 มิ.ย. 66

32,888.-

32,888.-

3 - 7 มิ.ย. 66

31,888.-

31,888.-

6 - 10 มิ.ย. 66

28,888.-

28,888.-

7 - 11 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

8 - 12 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

9 - 13 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

13 - 17 มิ.ย. 66

28,888.-

28,888.-

14 - 18 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

15 - 19 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

16 - 20 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

20 - 24 มิ.ย. 66

27,888.-

27,888.-

21 - 25 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

22 - 26 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

รูปภาพ