FLOWER BLOOM! TOKYO FUJI

FLOWER BLOOM! TOKYO FUJI

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ60

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ค. 66

จำนวนพีเรียด

12

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน  พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!!!

 

สัมผัสความเป็นความญี่ปุ่น.. ชมวิวฟูจิ เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ

ดูดอกไม้บานสะพรั่งที่โออิชิปาร์ค ศึกษาพิธีชงชา ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท

ถ่ายรูปกับดอกไฮเดรนเยียที่ Odaiba Marine Park ใกล้ ห้างไดเวอร์ซิตี้ และ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน

 

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.50-08.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fujisan Garden Hotel 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - Odaiba Marine Park
โรงแรม
International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
โรงแรม
International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
23 - 27 มิ.ย. 66

29,888.-

29,888.-

27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 66

27,888.-

27,888.-

28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

4 - 8 ก.ค. 66

27,888.-

27,888.-

5 - 9 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

6 - 10 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

7 - 11 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

11 - 15 ก.ค. 66

27,888.-

27,888.-

12 - 16 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

13 - 17 ก.ค. 66

29,888.-

29,888.-

รูปภาพ