SNOW WINTER… HOKKAIDO

SNOW WINTER… HOKKAIDO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ75

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ม.ค. 67

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6วัน 4คืน

หนาวนี้ต้องไปเยือนฮอกไกโด  ชมความงามหิมะขาวไปทั่วเมือง

เช็คอินโกดังอิฐแดง เนินฮาจิมันซากะ ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ

ขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด ชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนฟูกิดาชิพาร์ค หุบเขานรกจิโกคุดานิ

 

พิเศษ! พักออนเซ็น 2 คืน ขับสโนว์ โมบิล ลุยหิมะขาวโพลน!

Seafood Buffet NANDA เมนูปิ้งย่าง อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน !!

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนนาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ XJ620 BKK – CTS 02.05 - 10.40 – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - จุดชมวิว Silo Observatory – พักออนเซ็น
โรงแรม
Toyako Manseikaku ONSEN 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โทยะ สโนว์ โมบิล – เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - ท่าเรือและโกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ - พักออนเซ็น
โรงแรม
Yunokawa Kanko Shoen ONSEN 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนฟุกิดาชิพาร์ค – Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - ศาลเจ้าฮอกไกโด
โรงแรม
Rembrandt Style Sapporo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Rembrandt Style Sapporo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ621 CTS – BKK 11.55 - 17.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
15 - 20 ธ.ค. 66

47,888.-

47,888.-

22 - 27 ธ.ค. 66

53,888.-

53,888.-

29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67

62,888.-

62,888.-

5 - 10 ม.ค. 67

51,888.-

51,888.-

12 - 17 ม.ค. 67

51,888.-

51,888.-

19 - 24 ม.ค. 67

47,888.-

47,888.-

26 - 31 ม.ค. 67

45,888.-

45,888.-

รูปภาพ