Ice fishing.. HOKKAIDO

Ice fishing.. HOKKAIDO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ80

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
16 - 21 ก.พ. 67

49,888.-

49,888.-

22 - 27 ก.พ. 67

49,888.-

49,888.-

29 ก.พ. - 5 มี.ค. 67

47,888.-

47,888.-

5 - 10 มี.ค. 67

47,888.-

47,888.-

รูปภาพ