TIME TO BUSAN

TIME TO BUSAN

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX09

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

พ.ย. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ทัวร์ปูซาน-แทกู 5วัน 3คืน

 

เช็คอินปูซาน ซานโตรินีแห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ปูซานทาวเวอร์ วัดแฮดงยงกุงซา อาคารนูริมารู

ซงโดสกายวอล์ค ตลาดปลาจากัลซี ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด ช้อปปิ้งที่ Lotte premium outlet และ ถนนนัมโพดง

เที่ยวเมืองแทกู หมู่บ้านอซกล หอคอยแทกู 83 Tower ไหว้พระวัดดงฮวาซา ช้อปปิ้งที่ถนนทงซองโน
พัก ปูซาน 2 คืน แทกู 1 คืน พร้อมลิ้มลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำหรับแดนกิมจิ!!

Optional tour อิสระนั่ง SKY CAPSULE สีสันสดใสบนรางรถไฟลอยฟ้าวิวชายหาดแฮอึนแด

Optional tour ตะลุยเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นและหวาดเสียว ที่ Lotte World Adventure Busan

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 10 Kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองแทกู- หมู่บ้านอซกล – 83 TOWER หอคอยแทกู – วัดดงฮวาซา – ถนนดงซองโน
โรงแรม
Encore Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองแทกู - เมืองปูซาน – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี- ซงโด สกายวอล์ค – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ – อาคารนูริมารู - OPTIONAL TOUR รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - ตลาดแฮอึนแด
โรงแรม
No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – Optional tour สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ แอดเวนเชอร์ ปูซาน – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด – วัดแฮดงยงกุงซา - Shinsegae Duty Free - ตลาดปลาจากัลซี – ถนนนัมโพดง
โรงแรม
No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านสมุนไพร Red Pine - LOTTE Premium Outlet - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 - 31 ธ.ค. 65

22,888.-

22,888.-

29 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

25,888.-

25,888.-

30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

25,888.-

25,888.-

20 - 24 พ.ย. 65

16,888.-

16,888.-

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

14 - 28 ธ.ค. 65

17,888.-

17,888.-

17 - 21 ธ.ค. 65

17,888.-

17,888.-

18 - 22 ธ.ค. 65

18,888.-

18,888.-

23 - 27 ธ.ค. 65

19,888.-

19,888.-

25 - 29 ธ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

รูปภาพ