Winter is Coming KOREA โซล สวนสนุกลอตเต้ เกาะนามิ K-CULTURE

Winter is Coming KOREA โซล สวนสนุกลอตเต้ เกาะนามิ K-CULTURE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX32

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี

ช่วงเดือน

ต.ค. - ธ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โซล สวนสนุกลอตเต้  เกาะนามิ K-CULTURE 5วัน3คืน

สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ”

ตะลุยเครื่องเล่นสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด  เยือนบลูเฮาส์

เช็คอิน สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง HiKR Ground

พิพิธภัณฑ์ชองวาแด ซารังแช  ชมจอ Media art  N Seoul Tower

ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง และย่านฮงแด

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 10 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.25-06.05
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – N Seoul Tower
โรงแรม
GIMPO L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรHogaenamu Herb - ย่านฮงแด
โรงแรม
GIMPO L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑ์ชองวาแด ซารังแช – พระราชวังเคียงบกกุง + ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระราชวัง - K-CULTURE MUSEUM – จัตุรัสกวางฮวามุน+ K-CULTURE MEDIA ART - HiKR Ground - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
โรงแรม
GIMPO L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก- Hyundai Premium Outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.00-21.25
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 - 30 ต.ค. 66

20,999.-

20,999.-

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 66

20,999.-

20,999.-

1 - 5 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

4 - 8 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

8 - 12 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

9 - 13 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

11 - 15 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

16 - 20 พ.ย. 66

17,999.-

17,999.-

22 - 26 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

25 - 29 พ.ย. 66

18,999.-

18,999.-

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 66

17,999.-

17,999.-

2 - 6 ธ.ค. 66

19,888.-

19,888.-

6 - 10 ธ.ค. 66

19,888.-

19,888.-

7 - 11 ธ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

9 - 13 ธ.ค. 66

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ