Snow and Ski KOREA

Snow and Ski KOREA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX37

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

17

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

รับลมหนาวแสนโรแมนติก “เกาะนามิ”  

สัมผัสหิมะ ลานสกีรีสอร์ต  สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากฟาร์ม  เช็คอิน N Seoul Tower

พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง ดิวตี้ฟรีและอีกมากมาย  

อร่อยเต็มอิ่มกับ ”อาหารเกาหลี” รสชาติต้นตำรับแดนกิมจิ!!

 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 10 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.25-06.05
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – ลานสกีรีสอร์ท
โรงแรม
SUWON KOREA TOURIST หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด
โรงแรม
GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
โรงแรม
GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.00-21.25
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
18 - 22 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

25 - 29 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

27 - 31 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

1 - 5 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

8 - 12 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

10 - 14 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

15 - 19 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

22 - 26 ก.พ. 67

19,888.-

19,888.-

24 - 28 ก.พ. 67

19,888.-

19,888.-

29 ก.พ. - 4 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

7 - 11 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

9 - 13 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

14 - 18 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

16 - 20 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

20 - 24 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

21 - 25 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

23 - 27 มี.ค. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ