WINTER SEOUL SKI KOREA

WINTER SEOUL SKI KOREA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KXJ13

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สกีรีสอร์ท ฟาร์มสตรอเบอร์รี่  

  สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

สัมผัสหิมะที่ ลานสกีรีสอร์ท ตามรอยหนังดัง กวนมึนโฮ เก็บสตอเบอร์รี่สดใหม่จากฟาร์ม

เช็คอิน N Seoul Tower พระราชวังถ็อกซูกุง คลองชองกเยชอน ย่านฮงแด ย่านเมียงดง

ขี้ไม้กวาดถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe จัดเต็มอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับ

 

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – เมืองคยองกีโด – ลานสกีรีสอร์ท
โรงแรม
SAMWON HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองยงอิน - สวนสตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - ย่านฮงแด
โรงแรม
L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โซล -ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - Seaweed Museum – พระราชวังถ็อกซูกุง – คลองชองกเยชอน – N Seoul Tower- ช้อปปิ้ง Shinsegae ปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
โรงแรม
L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 5 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

10 - 14 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

17 - 21 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

24 - 28 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

3 - 7 มี.ค. 66

22,888.-

22,888.-

10 - 14 มี.ค. 66

21,888.-

21,888.-

17 - 21 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ