ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN03

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ก.ย. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

17

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

เวียงจันทน์           เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง
วังเวียง                 เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง
หลวงพระบาง      เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี
                             ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง
Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด 

 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 

รายละเอียดโปรแกรม

ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หนองคาย-นครเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูไซ-วัดสีเมือง-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำปูดำ-สะพานสีฟ้า- Option tourล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง
โรงแรม
โรงแรม M&M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก-น้ำตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
โรงแรม
โรงแรม Sunway / My Laos home หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง-เวียงจันทน์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย ประเทศไทย-กรุงเทพ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 4 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

8 - 11 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

15 - 18 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

22 - 25 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

6 - 9 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

13 - 16 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

20 - 23 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

27 - 30 ต.ค. 65

8,999.-

8,999.-

3 - 6 พ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

10 - 13 พ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

24 - 27 พ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

2 - 5 ธ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

9 - 12 ธ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

15 - 18 ธ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

22 - 25 ธ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

9,999.-

9,999.-

รูปภาพ