ลาว...ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ลาว...ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN10

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ก.ค. - ก.ย. 66

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ลาว...ซาบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน2คืน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
VIP

เวียงจันทน์  อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ

วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน เช็คสะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง

หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช

พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง

รายละเอียดโปรแกรม

ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัดสีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – สะพานสีฟ้า – Option tour ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง
โรงแรม
โรงแรม PM / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง
โรงแรม
โรงแรม Pakhongthong Villa หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย – กรุงเทพฯ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 16 ก.ค. 66

8,999.-

8,999.-

10 - 13 ส.ค. 66

8,999.-

8,999.-

24 - 27 ส.ค. 66

8,999.-

8,999.-

7 - 10 ก.ย. 66

8,999.-

8,999.-

21 - 24 ก.ย. 66

8,999.-

8,999.-

รูปภาพ