ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN11

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

ต.ค. - ธ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
12 - 15 ต.ค. 66

8,999.-

8,999.-

20 - 23 ต.ค. 66

8,999.-

8,999.-

26 - 29 ต.ค. 66

8,999.-

8,999.-

16 - 19 พ.ย. 66

8,999.-

8,999.-

23 - 26 พ.ย. 66

8,999.-

8,999.-

1 - 4 ธ.ค. 66

8,999.-

8,999.-

8 - 11 ธ.ค. 66

8,999.-

8,999.-

21 - 24 ธ.ค. 66

8,999.-

8,999.-

รูปภาพ