เบตง ปีนัง 3วัน2คืน

เบตง ปีนัง 3วัน2คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MBVZ01

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

24 คน

ท่องเที่ยว

เบตง, มาเลเชีย

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สวัสดี

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-วัดช้างไห้-จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง-เบตง-ป้ายโอเค-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-ตู้ไปรษณีย์                   

โรงแรม
โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สตรีทอาร์ทเบตง- หอนาฬิกา-ป้ายใต้สุดในสยาม-ด่านพรมแดนเบตง-สะพานปีนัง-จอร์จทาวน์George Town-วัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) 

วัดพม่า (วัดธรรมิการาม)-ช้อปปิ้งห้าง Komtar

โรงแรม
โรงแรมV Hotel Penang หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพุทธ Kek Lok Si-สตรีทอาร์ทปีนัง-สุไหงปัตตานี-ด่านบูกิตกายูฮิตัม-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-ด่านสะเดาหรือด่านนอก-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 22 พ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

27 - 29 พ.ค. 65

8,999.-

8,999.-

10 - 12 มิ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

17 - 19 มิ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

24 - 26 มิ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

รูปภาพ