MALAYSIA SINGAPORE

MALAYSIA SINGAPORE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MFD01

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

สิงคโปร์, มาเลเชีย

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ย. 65

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง-เมืองปีนัง-จอร์จทาวน์-วัดเก็กลกสี่ -Street Art Penang- เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง                                                                                                                              

โรงแรม
First world hotel
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เก็นติ้งไฮแลนด์-เมืองกัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนัส- จัตุรัสเมอร์เดก้า- พระราชวังอิสตานาเนการา-โรงงานช็อคโกแลต-เมืองมะละกา-จัตุรัสดัตซ์สแควร์ โบสถ์แดง-โบสถ์เซนต์พอล-เมืองโยโฮบารู                                               

โรงแรม
Hotel in Johor Bahru หรือใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโยโฮบารู- เดินทางเข้าชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์-Merlion-น้ำพุแห่งโคลาภ-Fort canning park-Garden by the bay-Marina Bay Sand                                                                                                               

โรงแรม
V hotel หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งย่านบูกิจ-The Jewel Changi-ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี-THE JEWEL CHANGI– ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                                                                                              

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 65

19,888.-

19,888.-

8 - 11 ก.ค. 65

19,888.-

19,888.-

15 - 18 ก.ค. 65

19,888.-

19,888.-

22 - 25 ก.ค. 65

19,888.-

19,888.-

29 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

19,888.-

19,888.-

5 - 8 ส.ค. 65

19,888.-

19,888.-

17 - 20 ส.ค. 65

19,888.-

19,888.-

24 - 27 ส.ค. 65

19,888.-

19,888.-

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 65

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ