แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MSBS01

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

แม่ฮ่องสอน

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ม.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

เดินทางโดยโค้ชปรับอากาศ

พักปาย1คืน แม่ฮ่องสอน1คืน

 

ปางอุ๋ง 

บ้านรักไทย 

คอฟฟี่อินเลิฟ 

ปายแคนยอน

พระธาตุแม่เย็น

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

ทะเลหมอก จุดชมวิวหยุนไหล

บ้านจ่าโบ่

พระธาตุดอยกองมู

ถนนคนเดินปาย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่เชียงใหม่

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - คอฟฟี่อินเลิฟ - ปายแคนยอน – วัดน้ำฮู - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย - พักปาย

โรงแรม
Diamond De Pai หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จุดชมวิวหยุนไหล – ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า – 

พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง วัดจองคำ - พักแม่ฮ่องสอน

โรงแรม
ใบหยก ชาเล่ต์ หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย  - เชียงใหม่ – ร้านของฝาก - กลับกรุงเทพฯ   

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 64

5,888.-

5,888.-

-

รูปภาพ