ทัวร์เบตง ปีนัง

ทัวร์เบตง ปีนัง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : MVZ02

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

24 คน

ท่องเที่ยว

เบตง, ไทย, มาเลเชีย

ช่วงเดือน

ส.ค. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

17

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เบตง      เยือนทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
                ชมวิวที่จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ สตรีทอาร์ทเบตง
ปีนัง        เมืองไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก  ชมวัดไทย วัดพม่า
                เช็คอินสตรีทอาร์ทปีนัง หมู่บ้านประมง CHEW JETTY ไหว้พระขอพรที่วัดเก็กลกสี่


เดินทางโดยสายการบิน Viet Jet Air สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 65 เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-วัดช้างไห้-จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง-เบตง-ป้ายโอเค-อุโมงค์เบตง มงคลฤทธิ์-ตู้ไปรษณีย์
โรงแรม
โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สตรีทอาร์ทเบตง- หอนาฬิกา-ป้ายใต้สุดในสยาม-ด่านพรมแดนเบตง-สะพานปีนัง- จอร์จทาวน์ George Town-วัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) วัดพม่า (วัดธรรมิการาม)-ช้อปปิ้งห้าง Komtar
โรงแรม
โรงแรม CITY TEL หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพุทธ Kek Lok Si-สตรีทอาร์ทปีนัง-หมู่บ้านประมง CHEW JETTY-สุไหงปัตตานี-ด่านบูกิตกายูฮิตัม-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-ด่านสะเดาหรือด่านนอก-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
19 - 21 ส.ค. 65

9,999.-

9,999.-

27 - 29 ส.ค. 65

9,999.-

9,999.-

3 - 5 ก.ย. 65

9,999.-

9,999.-

10 - 12 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

16 - 18 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

23 - 25 ก.ย. 65

8,999.-

8,999.-

1 - 3 ต.ค. 65

9,999.-

9,999.-

8 - 10 ต.ค. 65

9,999.-

9,999.-

13 - 15 ต.ค. 65

11,999.-

11,999.-

22 - 24 ต.ค. 65

11,999.-

11,999.-

29 - 31 ต.ค. 65

9,999.-

9,999.-

5 - 7 พ.ย. 65

9,999.-

9,999.-

12 - 21 พ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

19 - 21 พ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

26 - 28 พ.ย. 65

8,999.-

8,999.-

17 - 19 ธ.ค. 65

9,999.-

9,999.-

23 - 25 ธ.ค. 65

9,999.-

9,999.-

รูปภาพ