น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ

น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : NNBS04

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

น่าน, ไทย

ช่วงเดือน

ก.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถบัส
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 - 30 ก.ค. 65

4,999.-

4,999.-

รูปภาพ