แพ็คเกจ พัทยา...เกาะล้าน & เกาะไผ่

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PAPK01

จำนวนวัน

2 วัน 1 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

8 คน

ท่องเที่ยว

ชลบุรี,พัทยา

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 64

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

🏖 ดำน้ำ ตกปลา เรือใส พายเรือคายัค Sup บอร์ดยืนพาย🏖

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ดำน้ำดูปะการัง (Snorkel พร้อมอุปกรณ์)
  • พิเศษ! ตกปลา สามารถนำปลามาย่างหรือซาซิมิ กันแบบสดๆ พร้อมพร็อบหวาย เสิร์ฟอาหารบนน้ำ
  • เล่นโดนัท (คล้ายบานานาโบ๊ท) 2 รอบ
  • ฟรี! เรือใส Sup บอร์ดยืนพาย (ถ่ายรูปเก๋ๆ) พายเรือคายัค เล่นห่วงยางหงษ์ เป็ด และ แพยาง มีร่ม หรืออื่นๆ
  • หรือเลือกเล่นวอลเลย์บอลชายหาด
  • ถ่ายรูปชิคๆ กับพร็อบถ่ายรูปน่ารักๆ #แนวปิกนิกชายหาด พร็อบกระโจมไม้ ถ่ายริมทะเล

รายละเอียดโปรแกรม

พร้อมกันที่จุดนัดหมายสถานีบริการน้ำมันปั้มปตท.วิภาวดี-ดินแดงเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่พัทยา
เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย เดินทางสู่เกาะไผ่โดยเรือสปีดโบ้ทพร้อมทีมงานไกด์เรือดูแลตลอดกิจกรรมไฮไลท์ของเกาะไผ่คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทางใต้ทะเลน้ำใสแจ๋วเหมือนไปทะเลใต้พักผ่อนชิลล์ๆเล่นน้ำทะเล ดำน้ำ ชมปะการัง พายเรือคายัคใสๆ แบบเห็นทะเลกันชัดๆ ไปเลย และเดินเล่นบนหาดทรายสีขาวสวยงดงาม ที่มีจุดถ่ายรูปสวยๆ เยอะมาก

- เดินทางถึงเกาะไผ่ เราเตรียมกิจกรรมไว้ให้สมาชิกทุกท่านเพียบดำน้ำดูปะการัง+ตกหมึก+พักผ่อนชิลล์
ดำน้ำดูปะการัง (Snorkel พร้อมอุปกรณ์)
-พิเศษ ให้ทุกท่านได้ ตกปลา สามารถนำปลามาย่าง หรือซาชิมิ กันแบบสดๆทีมงานทำซาชิมิให้ (ปลาที่ลูกค้าตกมาได้) เรามีเตรียมอุปกรณ์ให้ พร้อมพร็อบหวาย เสิร์ฟอาหารบนน้ำ
เล่นโดนัท(คล้ายบานานาโบ๊ท) 2 รอบ
ฟรี เรือใส
Sup บอร์ดยืนพาย (ถ่ายรูปเก๋ๆ)
พายเรือคายัค
เล่นห่วงยางหงษ์ เป็ด และ แพยาง มีร่ม หรือเลือกเล่นวอลเลย์บอลชายหาด
ถ่ายรูปชิคๆ กับพร็อบถ่ายรูปน่ารักๆ แนวปิกนิกชายหาด พร็อบกระโจมไม้ ถ่ายริมทะเล

บริการอาหารกลางวัน และ เครื่องดื่ม ระหว่างท่องเที่ยว
อาหารมื้อเที่ยง (Lunch box) ปิ้งย่าง บาบีคิวไก่/ปีกไก่ย่าง ผลไม้ (ตามฤดูกาล) ฟรี! ปลาซาชิมิ หรือ ปลาย่าง พร้อม น้ำจิ้มซีฟู้ด สุดแซ่บ
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เกาะล้าน
โรงแรม
ที่พัก โรงแรม ตาแหวนบีช / Sealey Resort Koh Larn หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- อิสระให้ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย บนเกาะล้าน
....บนเกาะล้านมีชายหาดสวยๆ ให้ได้ไปสัมผัส สามารถดล่นน้ำชิวๆ หาดทรายขาว
ทะเลสวย นอนอาบแดดชิวๆ เช่นหาดตาแหวน หาดสังวาลย์ หาดแสม หาดตายาย
สามารถเล่นน้ำ ที่ชายหาด หรือเลือกท่องเที่ยวรอบเกาะ โดยขี่มอเตอร์ไซค์
หรือรถรับจ้าง ท่องเที่ยวจุดชมวิว หรือ คาเฟ่ บนเกาะ....
- นำท่านเดินทางกลับ พัทยา โดยสารเรือเมล์
- เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย นำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แวะซื้อของฝาก อาหาร ทะเลสดและแห้ง แปรรูป ขนมหม้อแกง ขนมจาก
-เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
20 - 21 มี.ค. 64

2,888.-

2,888.-

-

27 - 28 มี.ค. 64

2,888.-

2,888.-

-

3 - 4 เม.ย. 64

2,888.-

2,888.-

-

10 - 11 เม.ย. 64

2,888.-

2,888.-

-

17 - 18 เม.ย. 64

2,888.-

2,888.-

-

24 - 25 เม.ย. 64

2,888.-

2,888.-

-

รูปภาพ

FAQ

· ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
· ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
· โต๊ะอาหาร เว้นยะระห่างระหว่างที่นั่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
· บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตใุด ผู้จัดมีสิทธิ์ที่ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

· ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
· ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

· การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน
· บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
· บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
· การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
· มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
· ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น