ภูเก็ต เกาะไข่ พังงา เสม็ดนางชี

ภูเก็ต เกาะไข่ พังงา เสม็ดนางชี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKBS04

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

ภูเก็ต, ไทย

ช่วงเดือน

ก.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

รถบัส
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 - 30 ก.ค. 65

5,555.-

5,555.-

รูปภาพ