ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ ภูเก็ต...ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKFD01

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

ภูเก็ต

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

🏖 ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ #ภูเก็ต ...หรรษาหน้าร้อน💦 เที่ยวภูเก็ต ทะเลสวย น้ำใส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
4 - 6 เม.ย. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

8 - 10 เม.ย. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

13 - 15 เม.ย. 64

11,900.-

11,900.-

1,300.-

23 - 25 พ.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

1 - 3 พ.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

2 - 4 พ.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

14 - 16 พ.ค. 64

6,900.-

6,900.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ