ภูเก็ต พีพี เกาะไข่ เสม็ดนางชี

ภูเก็ต พีพี เกาะไข่ เสม็ดนางชี

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKFD03

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

ภูเก็ต

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 65

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

✈️เดินทางโดยสายการบินAir Asia

🏡พักภูเก็ต2คืน

 

-ดำน้ำเกาะพีพี ปิเละ,มาหยา 

-เกาะไข่

-ล่องอ่าวพังงา

-เกาะปันหยี,ถ้ำลอด,เขาตาปู,เขาพิงกัน

-เสม็ดนางชี 

-แหลมพรหมเทพ

-วัดฉลอง , วัดพระใหญ่

-Phuket Old Town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

-ThreeMonkey cafe

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานภูเก็ต - พังงา-ท่าเรือสุระกุล(ท่าเรือกระโสม)/ท่าด่านศุลกากร-ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปันหยี-

เสม็ดนางชี-ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-ตลาดราไวย์                                                                           

 

โรงแรม
เมืองภูเก็ตหรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – เกาะไข่

โรงแรม
เมืองภูเก็ตหรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม-วัดพระใหญ่ - Three Monkeys Café - ย่านเมืองเก่า Phuket old town-ร้านของฝากคุณแม่จู้-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
4 - 6 มี.ค. 65

8,855.-

8,855.-.-

1,500.-

18 - 20 มี.ค. 65

8,855.-

8,855.-.-

1,500.-

1 - 3 เม.ย. 65

8,855.-

8,855.-.-

1,500.-

13 - 15 เม.ย. 65

11,855.-

11,855.-.-

1,500.-

15 - 17 เม.ย. 65

10,855.-

10,855.-.-

1,500.-

รูปภาพ