SINGAPORE PACKAGE

SINGAPORE PACKAGE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKSG01

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

2 คน

ท่องเที่ยว

สิงคโปร์

ช่วงเดือน

ธ.ค. - มี.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวสิงคโปร์ง่ายๆด้วยตัวเอง  ราคาเริ่มเพียง 19,900 

แพ็คเกจรวม

-โดยสายการบิน SCOOT ไป-กลับ(ฟรี!!!น้ำหนักกระเป๋า 20kg)

-โรงแรม 3 คืนพร้อมอาหารเช้า

-รถรับ-ส่งสนามบิน

-ค่าตรวจ PCR เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี

-ค่าประกันครอบคลุมโควิคที่สิงคโปร์ วงเงิน 30,000 SGD

-ค่าอุปกรณ์ตรวจ ART KIT 3 ครั้ง วันที่ 2-3-4 ของการเดินทาง

📕 บริการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ VTP PASS และ Thailand Pass

 

📍 กำหนดวันเดินทางเองได้ (VTL)

   เดินทางตั้งแต่ 21ม.ค - 31พ.ค 65

📍 2 ท่านเดินทางได้เลย

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานชางงี – เข้ารับการทดสอบ RT-PCR  ที่สนามบิน และเดินทางไปโรงแรมที่อยู่ในโครงการ VTL (รวมในราคาทัวร์)  - โรงแรม

โรงแรม
Hotel Grand Central หรือระดับเดียวกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หลังจากผลทดสอบ RT-PCR ออกแล้ว ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง โดยลูกค้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 20 ม.ค 65)

โรงแรม
Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณ 125 SGD) ตรวจแบบ RT-PCR เพราะ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ สำหรับการกรอก Thailand pass เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้  ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง โดยลูกค้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 20 ม.ค 65)

โรงแรม
Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง โดยลูกค้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 20 ม.ค 65) - อิสระท่องเที่ยว – ท่าอากาศยานชางงี - THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ