PACKAGE SINGAPORE ONLY

PACKAGE SINGAPORE ONLY

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKSG02

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

2 คน

ท่องเที่ยว

สิงคโปร์

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

แพ็คเก็จทัวร์รวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(ไม่รวมน้ำกระเป๋า)

- โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 

- รถ รับ-ส่ง สนามบิน 

- บริการลงทะเบียน VTP PASS และ Thailand Pass

- สูตรวัคซีนไขว้สามารถเดินทางได้

 

Option เสริม :

Universal Studios Singapore

- รถ Mini VANรับ-ส่ง โรงแรม-USS

ชิงช้าสิงคโปร์ฟลายเยอร์

ล่องเรือ BumBoat

Garden By The Bay

ค่าตรวจ ART ภายใน 24 ชม.

ค่าตรวจ Rt-PCR เพื่อใช้ผลเดินทางกลับประเทศไทย

ค่าประกันครอบคลุมโควิคที่สิงคโปร์ วงเงิน 30,000 SGD

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – ทดสอบ ART TEST

โรงแรม
Hotel Grand Central 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (เลือกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย) สามารถใช้ผลนี้สำหรับการกลับเข้าประเทศไทย

โรงแรม
Hotel Grand Central 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ