PERFECT SAKURA TOKYO FUJI ODAWARA KAMAKURA

PERFECT SAKURA TOKYO FUJI ODAWARA KAMAKURA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PK_JXJ38

Pic

จำนวนวัน

2 วัน 1 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

10 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

มี.ค. - เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ