JOURNEY TO SINGAPORE

JOURNEY TO SINGAPORE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SGTR06

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

สิงคโปร์, เอเชีย

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี –  Garden by the bay - ล่องเรือ Bumboat - Marina Bay Sand                                                                                  

โรงแรม
Hotel Grand Pacific 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยว            

โรงแรม
Hotel Grand Pacific 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Merlion – Suntec city – China town - Kwan Imm Thong Hood Cho Temple -ช้อปปิ้ง ถนน Orchard -  ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 8 พ.ค. 65

13,888.-

13,888.-

14 - 16 พ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

21 - 23 พ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

27 - 29 พ.ค. 65

13,888.-

13,888.-

17 - 19 มิ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

24 - 26 มิ.ย. 65

13,888.-

13,888.-

3 - 5 มิ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

10 - 12 มิ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ