FOLLOW YOUR DREAM SWITZERLAND

FOLLOW YOUR DREAM SWITZERLAND

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SQR06

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

จุงเฟรา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน เบิร์น ลูเซิร์น เจนีวา อินเซลท์วอลด์  8วัน 5คืน

 

เช็คอินไฮไลท์หลัก สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งสวรรค์

นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE"

สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงาม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น กลางหุบเขา "หมู่บ้านเซอร์แมท''

น้ำตกไรน์ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เช็คอิน ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์

ทะเลสาบทูน นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ช้อปปิ้ง เมืองซุก

 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

“สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (The World's Best Airline)”

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.  

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง QR831 BKK-DOH 19.25-22.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

QR101 DOH-GVA 01.55-07.20 ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอี้สามขา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย – Olympic museum เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ - รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น - เมืองมองเทรอซ์
โรงแรม
Hotel de Chially 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมองเทรอซ์ - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี - ปราสาทซิลยอง - เมืองทาซ - หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สะพาน Kirchbrücke
โรงแรม
Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen –Kirchhofer & Hoheweg
โรงแรม
Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ - เมือง Isaltwald - ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - เมืองลูเซิร์น
โรงแรม
ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล -Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm Zug – Lohri AG Store – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองซูริค
โรงแรม
Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster –โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง QR096 ZRH-DOH 16.40-23.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ QR836 DOH-BKK 02.20-13.10
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 9 พ.ค. 66

76,900.-

76,900.-

16 - 23 พ.ค. 66

76,900.-

76,900.-

13 - 20 มิ.ย. 66

76,900.-

76,900.-

22 มิ.ย. - 29 มี.ค. 66

77,900.-

77,900.-

รูปภาพ