ROAM AROUND SCANDINAVIA

ROAM AROUND SCANDINAVIA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SQR07

Pic

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ก

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 11 พ.ค. 66

69,900.-

69,900.-

31 พ.ค. - 8 มิ.ย. 66

69,900.-

69,900.-

รูปภาพ