HIGHLIGHTS OF SWITZERLAND

HIGHLIGHTS OF SWITZERLAND

รหัสโปรแกรมทัวร์ : STK01

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

ก.ค. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน Turkish airline 

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานอิสตันบูล-  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-กรุงเบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล- นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่-เมืองเจนีวา-นาฬิกาดอกไม้- น้ำพุจรวดเจ็ทโด-ที่ทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวา-เก้าอี้สามขา                                                                                                                                                                           

โรงแรม
Ibis Annemasse-Geneva 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Aubonne Outlet-เมืองโลซานน์-สวนเดอน็องตู-รูปปั้นลิง 3 ตัว-ศาลาไทย- Olympic museum-เมืองเวเว่ย์-รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น-ส้อมยักษ์-เมืองาช                                                                                                                      

โรงแรม
Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทาช-หมู่บ้านเซอร์แมท-เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทซิลยอง-เมืองอินเตอร์ลาเคน                   

โรงแรม
Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-น้ำตกชเตาบ์บาค-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ -ยอดเขาจุงเฟรา -ปราสาทน้ำแข็ง-อัลไพน์ เซนเซชัน-สฟิงซ์ฮอลล์-เมืองอินเตอร์ลาเคน-สวนเฮอเฮ่อมัท- Unterseen-ทะเลสาบทูน                                                

โรงแรม
Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอินเตอร์ลาเคน-Isaltwald -ทะเลสาบ Brinz- Crash landing on you bridge-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ซาเปล-อนุสาวรีย์สิงโตหิน-เมืองซุก-หอนาฬิกา Zytturm- Lohri AG Store-เมืองซุริค Zurich                                       

โรงแรม
Holiday Inn Express Zurich Airport 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซูริค-เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน-แม่น้ำไรน์-เมืองซูริค-สะพาน Münsterbrücke -โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter’s Church-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค-ท่าอากาศยานอิสตันบู

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 65

78,500.-

70,000.-

10 - 17 ส.ค. 65

78,500.-

70,000.-

20 - 27 ก.ย. 65

78,500.-

70,000.-

15 - 22 ต.ค. 65

78,500.-

70,000.-

รูปภาพ