PERFECT IN SINGAPORE

PERFECT IN SINGAPORE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : STR01

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15 คน

ท่องเที่ยว

สิงคโปร์

ช่วงเดือน

ก.ค. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

12

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - Merlion - Suntec city -Garden by the bay - ล่องเรือ Bumboat - Marina Bay Sand       

โรงแรม
Hotel Grand Central 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Resort World Sentosa - Universal studios - Vivo City (มีรถบริการรับส่งฟรี)-หรืออิสระท่องเที่ยว 

โรงแรม
Hotel Grand Central4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Kwan Imm Thong Hood Cho Temple - Fort Canning Park - Buddha Tooth Relic Temple -China town - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี - THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

15,888.-

15,888.-

5 - 7 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

19 - 21 ส.ค. 65

14,888.-

14,866.-

26 - 28 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

2 - 4 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

9 - 11 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 25 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

30 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

15,888.-

15,888.-

7 - 9 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

15 - 17 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

28 - 30 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

22 - 24 ก.ค. 65

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ