FABULOUS SWITZERLAND

FABULOUS SWITZERLAND

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SWQR07

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

พ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

พิชิต 2 เขา เซอร์แมทแมทเทอร์ฮอร์น+ยอดเขาทิตลิต

เมืองซอฟฮาวเซ่น สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์

เมืองซูริค ถนนBahnhofstrasse

กรุงเบิร์น Bear Pit/นาฬิกาZYTGLOGGE

เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา/น้ำพุจรวดเจ็ทโด/นาฬิกาดอกไม้ 

เมืองโลซาน มหาวิหารแห่งโลซานน์/Three monkey monuments

เมืองเวเว่ย์ Chaplin Statue/ส้อมยักษ์ The Fork 

เมืองลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมือง Stein am Rhein – เมืองซูริค

โรงแรม
Ibis Zurich Messe Airport หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซูริค – เมืองเบิร์น - Zentrum Paul Klee - Federal Palace of Switzerland - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - Berner Minster - Aubonne Oulet - เมืองเจนีว่า – เก้าอี้สามขา – ทะเลสาบเจนีวา -น้ำพุจรวดเจ็ทโด – วิหารเซนต์ปิแอร์ – นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์

โรงแรม
Moxy Lausanne City หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโลซานน์ - มหาวิหารแห่งโลซานน์ - Place de la Palud - Escaliers du Marche - Three monkey monuments - Le Pavillon Thaïlandais - Château d'Ouchy และ Promenade - เมืองเวเว่ย์ - ส้อมยักษ์ The Fork - Chaplin Statue - Photography Museum - เมืองมองเทรอซ์

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทาซ - หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น – เมืองอินเทอร์ลาเคิน

โรงแรม
Hotel Central Continental หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอินเทอร์ลาเคิน – เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK - เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ทดสอบ PCR TEST

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าทัวร์)

โรงแรม
Hotel Inn Express Luzern - Neuenkirch หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลูเซิร์น – เมืองซุค - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
18 - 25 พ.ค. 65

79,990.-

79,990.-

รูปภาพ