HEAVEN OF SWITZERLAND

HEAVEN OF SWITZERLAND

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SWY02

Pic

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

ก.พ. - เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ชิลธอร์น เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน เบิร์น ซูริค ลูเซิร์น

ตามรอยสายลับพยัคฆ์ร้าย 007 James Bond ที่ยอดเขาชิลธอร์น

นั่งรถไฟ Glacier Express ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชม "หมู่บ้านเซอร์แมท''
น้ำตกไรน์ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ชมผลงานชิ้นเอกของเมืองซุก หอนาฬิกา Zytturm

สำรวจ Murren หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทชิลยอง และ รูปปั้นเฟรดดี

บ่อหมีสีน้ำตาล สวนเฮอเฮ่อมัท อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล ช้อปปิ้งเมืองซุก และ เมืองซูริค

พิเศษ!!! ลิ้มลองเมนูยอดฮิต ‘’ชีสฟองดู’’ จากเมืองกรูแยร์ต้นตำรับ สวรรค์ของคนรักชีส

 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค สวิตเซอร์แลนด์
โรงแรม
Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – St .Gallen -หอสมุด Abbey-มหาวิหาร Abbey Cathedral of St. Gall – Kirche of St. Laurenzen - ช้อปปิ้ง Multergasse – เมืองรัปเปอร์สวิล โยนา - เมืองซุก
โรงแรม
Swiss Ever Zug Swiss Quality Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซุก- หอนาฬิกา Zytturm Zug - Lohri AG Store -อันเดอร์แมท -หมู่บ้านเซอร์แมท -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สะพาน Kirchbrücke
โรงแรม
Hotel Elite Tasch 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมองเทรอซ์- ปราสาทซิลยอง- รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – Uferpromenade von Montreux – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ The Fork – รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น – กรุงเบิร์น- บ่อหมีสีน้ำตาล- นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่
โรงแรม
Moxy Bern Expo 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเบิร์น - ยอดเขาซิลธอร์น - Walk of fame – Bond World – หมู่บ้านเมอร์เรน – จุดชมวิวเมอร์เรน – น้ำตกเมอร์เรน- Allmendhubel – เมืองอินเตอร์ลาเคน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen – ทะเลสาบทูน - Hoheweg
โรงแรม
Hotel Weisses Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน -สะพานไม้ซาเปล - Schwanenplatz -เมืองซุริค-สะพาน Münsterbrück -โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster -โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ -ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 66

77,900.-

77,900.-

10 - 16 มี.ค. 66

77,900.-

77,900.-

24 - 30 มี.ค. 66

77,900.-

77,900.-

7 - 13 เม.ย. 66

79,900.-

79,900.-

รูปภาพ