WONDER DREAM SWITZERLAND

WONDER DREAM SWITZERLAND

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SWY03

Pic

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

ก.พ. - เม.ย. 66

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

จุงเฟรา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน เบิร์น ซูริค ลูเซิร์น เจนีวา

สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งความโรแมนติก

นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา  "TOP OF EUROPE"

ชมวิวอัศจรรย์ ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น กลาง "หมู่บ้านเซอร์แมท''

ตามรอยซีรี่ย์ดัง ทะเลสาบเบรียนซ์ เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน
ปราสาทชิลยอง บ่อหมีสีน้ำตาล สวนเฮอเฮ่อมัท อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.  

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค สวิตเซอร์แลนด์
โรงแรม
Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ศาลาไทย - Olympic museum – เมืองเจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – เก้าอี้สามขา - จัตุรัส Place des Nations
โรงแรม
Nash Airport Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทาซ - หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt - สะพาน Kirchbrücke - optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn
โรงแรม
Hotel Elite Tasch 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี - Uferpromenade von Montreux – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ - รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen – Kirchhofer
โรงแรม
Hotel Central Continental 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บาค – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ - เมือง Isaltwald - ทะเลสาบ Brienz - Crash landing on you bridge - เมืองลูเซิร์น
โรงแรม
Ibis Styles Luzern 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ซาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – Schwanenplatz – เมืองซุริค - สะพาน Münsterbrücke – โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 66

72,900.-

72,900.-

10 - 16 มี.ค. 66

72,900.-

72,900.-

7 - 13 เม.ย. 66

75,900.-

75,900.-

รูปภาพ