TüRKIYE WINTER

TüRKIYE WINTER

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TTK05

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, ตุรกี

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย เพอร์กามอน

พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง

 

เยือนดินแดน 2 ทวีป อาณาจักรอารยธรรมอันล้ำค่า

ถ่ายรูปเช็คอิน! สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้เมืองทรอย 

หมู่บ้านโบราณเพอร์กามอน วิหารเทพีอาร์เทมิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย 

สุลต่านฮานี ปราสาทหินยูชิซาร์ หุบเขานกพิราบ หุบเขาเกอเรเม นครใต้ดินชาดัค

 ช้อปปิ้งของพื้นเมือง โรงงานทอพรม เครื่องเพชร เครื่องปั้นดินเผา และ อีกมากมาย

Optional Tour!  ขึ้นบอลลูนยักษ์หลากสี ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย

 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.   

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย
โรงแรม
Troria Tusan Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองเพอร์กามอน – หมู่บ้านโบราณในเมืองเพอร์กามอน – เมืองคูซาดาซี - ร้านขนมหวานเตอร์กิช ดีไลท์ – วิหารเทพีอาร์เทมิส
โรงแรม
Marti Beach Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
โรงแรม
Lycus River Thermal Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคอนย่า – สุลต่านฮานี – เมืองคัปปาโดเกีย - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
โรงแรม
Surban Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย หรือ นั่งรถ Jeep Safari – ปราสาทหินยูชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ – ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านเครื่องปั้นดินเผา – ระบำหน้าท้องตรุเคีย - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
โรงแรม
Surban Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคัปปาโดเกีย – หุบเขาเกอเรเม – โรงงานทอพรม – นครใต้ดินชาดัค – ท่าอากาศยานไคเซรี –ท่าอากาศยานอิสตันบลู
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
15 - 22 ก.พ. 66

52,988.-

52,988.-

15 - 22 มี.ค. 66

52,988.-

52,988.-

รูปภาพ