เทใจ ไทเป ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

เทใจ ไทเป ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ17

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ก.ค. - ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ