เป็นตาฮัก อุบลราชธานี ผาแต้ม สามพันโบก

รหัสโปรแกรมทัวร์ : UBAA00

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

อุบลราชธานี

ช่วงเดือน

ก.ค. - ส.ค. 64

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

UBAA00 เป็นตาฮัก อุบลราชธานี ผาแต้ม สามพันโบก 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
16 - 18 ก.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

25 - 27 ก.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

30 ก.ค. - 1 ส.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

7 - 9 ส.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

12 - 14 ส.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

20 - 22 ส.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

28 - 30 ส.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ