USA New York Washington D.C. Niagara

รหัสโปรแกรมทัวร์ : USAQR90

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

10 คน

ท่องเที่ยว

อเมริกา

ช่วงเดือน

ก.ค. - ส.ค. 64

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

USA New York Washington D.C. Niagara 10วัน 7คืน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

23.50 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
03.10 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยสายการบินQATRA AIRWAY(QR) (แวะรอเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา การ์ต้า 2ชั่วโมง)
QR837 BKK-DOH 03.10 – 06.00 QR701 DOH-JFK 08.15 – 15.15
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ. เคนเนดี นำท่านเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม
Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม
Hilton Garden Inn Tysons Corner หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม
Radisson Hotel Harrisburg หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม
Microtel Inn & Suites by Wyndham Binghamtion หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม
พัก Microtel Inn & Suites by Wyndham Binghamtion หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม
Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม
Hampton Inn Manhattan – Times Sauare North หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

01.00 น. เดินทางกลับโดยสายการบิน Qatar airways (QR) เที่ยวบินที่ QR704 JFK-GOH 01.00-20.30
21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

02.55 น. เดินทางกลับโดยสายการบิน Qatar airways (QR) เที่ยวบินที่ QR840 DOH-HKT 02.55-13.30
13.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
14 - 23 ก.ค. 64

119,000.-

119,000.-

7,000.-

21 - 30 ก.ค. 64

119,000.-

119,000.-

7,000.-

4 - 13 ส.ค. 64

119,000.-

119,000.-

7,000.-

18 - 27 ส.ค. 64

119,000.-

119,000.-

7,000.-

รูปภาพ

FAQ