เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD02

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม

ช่วงเดือน

ส.ค. - ม.ค. 66

จำนวนพีเรียด

20

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 8 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

10 - 13 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

19 - 22 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

26 - 29 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

2 - 5 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

9 - 12 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

16 - 19 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

30 ก.ย. - 3 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

12 - 15 ต.ค. 65

15,888.-

15,888.-

21 - 24 ต.ค. 65

16,888.-

16,888.-

28 - 31 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

4 - 7 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

11 - 14 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

18 - 21 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

25 - 28 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

14 - 17 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

18,888.-

18,888.-

รูปภาพ