เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD04

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ส.ค. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

19

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

            บานาฮิลล์            นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส

        สวนดอกไม้แห่งความรัก ถ่ายรูปสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge
เมืองเว้               ล่องเรือมังกรแม่น้ำเฮือง วัดเทียนมู่ พระราชวังไดโนย นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้

             ฮอยอัน               เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่า สัญลักษณ์เวียดนามสะพานมังกร

        หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง

             ดานัง                  ถ่ายภาพกับโบสถ์สีชมพู แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ตลาดฮาน

 

พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

อิ่มอร่อยกับ เมนูกุ้งมังกร🦐และอาหารเวียดนามอีกมากมาย

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
โรงแรม
MidTown Hue 4* / Thanh Lich Boutique Royal Hue 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง - ร้านOTOP - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น บานาฮิลล์ – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้ – ชมโรงไวน์ Debay Wine Cellar - สะพานมือ Golden Bridge
โรงแรม
MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บานาฮิลล์ - เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง- เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร
โรงแรม
Roliva Hotel Danang 4*/ Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดานัง- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 17 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

21 - 24 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

28 - 31 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

4 ก.ย. - 7 ส.ค. 65

14,888.-

14,888.-

11 - 14 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

18 - 21 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

25 - 28 ก.ย. 65

13,888.-

13,888.-

2 - 5 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

9 - 12 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

16 - 19 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

30 ต.ค. - 2 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

6 - 9 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

13 - 16 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

20 - 23 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

27 - 30 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

4 - 7 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

11 - 14 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

18 - 21 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ