เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD05

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

พ.ย. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

27

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เมืองเว้               ล่องเรือมังกรแม่น้ำเฮือง วัดเทียนมู่ พระราชวังไดโนย นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้

บานาฮิลล์          นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส  
                           สวนดอกไม้แห่งความรัก ถ่ายภาพสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge

ดานัง                 ถ่ายภาพกับโบสถ์สีชมพู แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ตลาดฮาน          

ฮอยอัน              ชมความเก่าแก่เมืองมรดกโลกฮอยอัน สัญลักษณ์เวียดนามสะพานมังกร

                          สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง ชมความสวยงามหมู่บ้านกั๊มทาน

พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
อิ่มอร่อยกับ เมนูกุ้งมังกร และอาหารเวียดนามอีกมาก มาย

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง - เมืองเว้ – ร้าน OTOP –วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา –ล่องเรือแม่น้ำเฮือง
โรงแรม
MidTown Hue 4* / Thanh Lich Boutique Royal Hue 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง – ร้าน OTOP - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น บานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้ – ชมโรงไวน์ Debay Wine Cellar - สะพานทองคำ Golden Bridge
โรงแรม
MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

บานาฮิลล์ - เมืองดานัง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP – หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร
โรงแรม
Roliva Hotel Danang 4*/ Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หรือโรงแรมระดับ
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 6 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

4 - 7 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

5 - 8 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

10 - 13 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

11 - 14 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

12 - 15 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

17 - 20 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

18 - 21 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

19 - 22 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

24 - 27 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

25 - 28 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

26 - 29 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

1 - 4 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

2 - 5 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

3 - 6 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

8 พ.ย. - 11 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

9 - 12 ธ.ค. 65

15,888.-

1,588.-

10 - 13 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

15 - 18 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

16 - 19 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

17 - 20 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

22 - 25 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

24 - 27 ธ.ค. 65

15,888.-

15,888.-

29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

16,888.-

16,888.-

30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ