เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD06

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ส.ค. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
21 - 23 ส.ค. 65

11,888.-

11,888.-

11 - 13 ส.ค. 65

12,888.-

12,888.-

25 - 27 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

2 - 4 ต.ค. 65

12,888.-

12,888.-

9 - 11 ต.ค. 65

12,888.-

12,888.-

23 - 25 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

6 - 8 พ.ย. 65

12,888.-

12,888.-

20 - 22 พ.ย. 65

12,888.-

12,888.-

27 - 29 พ.ย. 65

12,888.-

12,888.-

18 - 20 ธ.ค. 65

12,888.-

12,888.-

รูปภาพ