เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD19

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.พ. - ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
23 - 26 ก.พ. 66

13,888.-

13,888.-

2 - 5 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

9 - 12 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

17 - 20 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

24 - 27 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

12,888.-

12,888.-

31 มี.ค. - 3 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

7 - 10 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

9 - 12 เม.ย. 66

12,888.-

12,888.-

10 - 13 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

11 - 14 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

12 - 15 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

21 - 24 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

27 - 30 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ