เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก นินห์บินห์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก นินห์บินห์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD21

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

มี.ค. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ