เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD29

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 9 ต.ค. 66

11,888.-

11,888.-

12 - 15 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

13 - 16 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

19 - 22 ต.ค. 66

12,888.-

12,888.-

21 - 24 ต.ค. 66

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ