ญาจาง ดาลัด วินเพิร์ลแลนด์

ญาจาง ดาลัด วินเพิร์ลแลนด์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD30

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ต.ค. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 - 30 ต.ค. 66

14,888.-

14,888.-

10 - 13 พ.ย. 66

13,888.-

13,888.-

17 - 20 พ.ย. 66

12,888.-

12,888.-

22 - 25 พ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

17,888.-

17,888.-

19 - 22 ม.ค. 67

13,888.-

13,888.-

26 - 29 ม.ค. 67

13,888.-

13,888.-

2 - 5 ก.พ. 67

13,888.-

13,888.-

1 - 4 มี.ค. 67

13,888.-

13,888.-

8 - 11 มี.ค. 67

13,888.-

13,888.-

15 - 18 มี.ค. 67

13,888.-

13,888.-

22 - 25 มี.ค. 67

13,888.-

13,888.-

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 67

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ