แพ็คเกจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัว เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

แพ็คเกจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัว เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VN03B

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

0 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ส.ค. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

🔹 พักโรงแรม 4 ดาวบนบานาฮิลล์ 1 คืน และดานัง 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

🔹 ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์

🔹 ไกด์ท้องถิ่นสามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

🔹  รถนำเที่ยวพร้อมคนขับส่วนตัว

ราคาเริ่มต้นท่านละ 8,999 บาท 

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
โรงแรม
Mercure Ba Na Hill (4stars)
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Roliva Danang hotel (4stars) หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Roliva Danang hotel (4stars) หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ