เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VQH03

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 7 ก.ย. 65

13,888.-

13,888.-

10 - 14 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

17 - 21 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

24 - 28 ก.ย. 65

14,888.-

14,888.-

1 - 5 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

8 - 12 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

15 - 19 ต.ค. 65

14,888.-

14,888.-

22 - 26 ต.ค. 65

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ